28GA WINCHESTER WAA28HS RED WAD

28ga Winchester WAAHS Red Wad for 21gram Lead.

28ga Winchester WAAHS Red Wad 

28ga Winchester WAAHS Red Wad suitable for 21gram Lead.

Article Code Price Stock  
250 28ga Winchester Wads WAA28HS WAD28WINR £12.00 No